Temari

mòdul 1: teoria i pràctica relativa al producte

 • Materies primeres:
  • Blats i farines
  • Qualitat de les farines i la seva analítica
  • Formulació i elaboració de diferents tipus de massa
  • Divisió, bolejat i format de la base
  • Fermentació i maduració de les masses
  • Problemes més comuns en massa Delivery i les seves solucions
  • Els formatges utilitzats en pizza delivery , avantatges e inconvenients
  • Salses i toppings
  • Complements i la seva valoració organolèptica.
  • Packaging

mòdul 2: gestió operativa i funcional en pizza delivery

 • Conceptes bàsics
 • Tasques bàsiques de gestió : L’encarregat
 • Tasques bàsiques de gestió : Encarregat / Gerent
 • Gestió de tasques avançades I:
  • Conformació horaris
  • ‘Cuponeo’
  • Estratègies de Màrqueting
  • Gestió de RR.HH
 • Gestió de tasques avançades II : :
  • Elaboració pressupost de vendes
  • Escandalls
  • Cost de producte
  • Incentius de plantilla
  • Pèrdues i guanys d’un delivery

mòdul 3: Obertura d'un establiment de pizza delivery

 • Timing operatiu :
  • Obres i subministraments
  • Valoració econòmica de la inversió en diferents escenaris
  • Personal
  • Informàtica
  • Part legal
  • Estratègia comercial
  • Operativa d’obertura
  • Promoció i màrqueting obertura

mòdul 4: programari de gestió en pizza delivery

 • Necessitats i gestió en la restauració
  • Gestió de vendes
  • Gestió de costos
  • Funcions de gerència
 • Procés d’informatització
  • Elecció del sistema
  • Posada en marxa
  • Més enllà del dia a dia
 • Sub-sector de Pizza Delivery
  • Problemàtiques característiques
  • Procés d’informatització
  • Components d’una instal·lació

mòdul 5: el sistema appcc i la seva implantació en un establiment de pizza delivery

 • Concepte APPCC
 • Beneficis del sistema APPCC
 • Aplicació del sistema APPCC en un Delivery
 • Termes de referència
 • Pre requisits o plans generals d’higiene
 • Legislacióes generales de higiene
 • Legislación

módulo 6: marketing de pizza delivery

 • Formats publicitaris més usats en el sector
 • Estratègies de comunicació i xarxes socials
 • Marketing complementari
 • Exemples i vídeos publicitaris pizzeries delivery